bruikbaarheid

Gaat het om een typische oude hoeve of een relatief recente moderne hoeve?

Relatief recente inplantingen.
Hoeves met moderne stallen die in de laatste decennia gerealiseerd zijn, kunnen beter gevrijwaard worden voor echte landbouwactiviteiten via een doorstart of (ver)nieuwbouw. De maatschappelijke waarde ervan is veelal gering.

oude hoeve

Schaal van de hoeve.
Hoeves met een zekere schaalgrootte worden beter niet omgezet naar een zonevreemde functie omdat de impact op de omgeving te groot wordt. Ze blijven best prioritair in beeld voor landbouwactiviteiten (of worden onthard).

grote stal bij oude vierkantshoeve

Schaalbreuk tov de oude hoeve.
Op heel wat hoeves zijn naast de oude hoeve moderne loodsen en stallen gebouwd, vaak met een schaalbreuk tov de oorspronkelijke hoeve. Ook deze hoeves worden best gevrijwaard als landbouwbedrijf.