Hoeve met perspectief

Wil je een bestaande hoeve in gebruik nemen?

Als in agrarisch gebied een hoeve en de bijhorende woning vrijkomen, blijven deze in principe voor landbouwactiviteiten bestemd. Voor een aantal andere functies, die het landbouwgebied niet schaden, kan hiervan afgeweken worden. Je moet hiervoor in ieder geval een vergunning aanvragen.

Ontdek het perspectief voor jouw hoeve!

Deze webtool loodst je in drie stappen langs de belangrijkste criteria om het perspectief voor jouw hoeve te ontdekken.
Voor meer duiding bij de voorwaarden doorloop je deze stappen best samen met een omgevingsambtenaar.

De mooiste toekomst die je een vrijkomende hoeve kan geven, is een passende functie voor het gebouw en bijhorende gronden. Verbeter de ruimtelijke kwaliteit en integreer de ambities van de omgeving in je project. Zo creëer je meerwaarde.

> Start
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Provincie Oost-Vlaanderen

Deze tool werd ontwikkeld binnen het plattelandsproject Hergebruik hoeves met de steun van Europa, Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Website van Vlaanderen – departement Landbouw en Visserij